การประชุมเพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566

🚩วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาให้ค่าคะแนนตามองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (การย้ายกรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงาน ก.ค.ศ. และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

Loading