การประชุมคณะกรรมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2567

🚩วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ 🚩
🎗 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการบริหารวางแผนอัตรากำลังและเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้มีอัตรากำลังครูที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษา