การติดตามข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย

🚩วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ของโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง อำเภอโพนพิสัย

Loading