การประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา

🚩วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของสถานศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2
🎗โดย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนกร พัฒนนันแก้ว ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย ปลัดอำเภอ ตัวแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพระสุริยงวศ์