การประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ

🚩วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การจัดการศึกษา นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
🎗โดย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน