การประชุมเตรียมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567

🪧การประชุมเตรียมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข 🪧ปีการศึกษา 2566 จังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 1/2567
🎉วันพฤหัสบดี ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567🎉
นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ. สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมเตรียมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดเเละอบายมุข ปีการศึกษา 2566 จังหวัดหนองคาย ระดับหน่วยการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนการประเมินผลงานด้านเอกสารเเละผลงานเชิงประจักษ์ในระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคายโดยมี นายสุคิด พันธ์พรม ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานที่ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

Loading