การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับคณะกรรมการคุมสอบและผู้เข้าสอบ โดยมีสนามสอบดังนี้
1. โรงเรียนสุทธสิริโสภา 2. โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 3. โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 4. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 5. โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 6. โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 7. โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 8. โรงเรียนบ้านแบง 9. โรงเรียนบ้านเชิม 10. โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 11. โรงเรียนบ้านนาหนัง 12. โรงเรียนบ้านผือ 3. โรงเรียนชุมชนบ้านโนน – โนนสวรรค์ 14. โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 15. โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง16. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 17.โรงเรียนบ้านวัดหลวง 18. โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 19. โรงเรียนบ้านเชียงอาด 20. โรงเรียนพระปริยัติธรรม

Loading