สพป.หนองคาย เขต 2 ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้น.ส.นิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ และนายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ ศึก ลงพื้นที่ติดตาม/ให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินและแนวทางการจัดทำผลงาน เพื่อขอรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำนอน และโรงเรียนบ้านสร้างนางขาว