การประชุมทางไกลผ่านระบบสื่อสารสองทาง ในการสร้างความเข้าใจเเละ ให้ความรู้กับศึกษานิเทศก์เเละบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบเเละเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเเละส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น.

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยเอกรามภคิน โทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายเเละแผน เเละคณะเข้าร่วมการประชุมโดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมเเละขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ผ่านเเพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความรู้ความเข้าใจ เเละมีเเนวทางในการดำเนินการขับเคลื่อนในทิศทางเดียวกัน (ผ่านระบบ zoom meeting) ณ ห้องประชุม ICT สพป.หนองคาย เขต 2