การให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) การปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี

นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวศรินยา สุขรมย์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ และ คณะกรรมการการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching) ให้คำปรึกษาพี่เลี้ยง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในการประเมินสัมฤทธิผลรอบ 6 เดือน ให้กับ

     1.นายเกียรติศักดิ์ ปัดถาทุม ผอ.ร.ร.บ้านโพนทอง

     2.นายอำนาจ ทองอร่าม ผอ.ร.ร.บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก

     3.นายวิทยา นาศฤงคาร ผอ.ร.ร.บ้านคำโคนสว่าง

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2