การประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ครั้งที่ 2/2567

วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ นายชาญชัย คงทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยเลขานุการฯ และคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. ครั้งที่ 2/2567 โดยมีเรื่องพิจารณาดังนี้

1.ขออนุมัติผลการประเมินเเละเเต่งตั้งข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ในระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล(DPA)

2.ขอความเห็นชอบยกเลิกการนำข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล

3.ขอความเห็นชอบนำข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ยื่นคำขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญผ่านระบบการประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (DPA)

4.การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถานศึกษาเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

5.การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

6.การใช้ตำแหน่งว่างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา