สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเข้าแถวหน้าเสาธง เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายในการนำ NAGA Mobel มาบูรณาการใช้ในการปฏิบัติงานในกลุ่มต่างๆ ทั้งด้านงานวิชาการ งบประมาณ และงานบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น