สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่  40/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่  40/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ของ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย พร้อมมอบนโยบายในการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ