สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับงานเทศกาลออกพรรษา

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรทางการศึกษาของ สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 เราทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบริเวรโดยรอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตามกิจกรรม big cleaning day และการรณรงค์การลดขยะของหน่วยงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับงานเทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่จะถึงนี้