สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมการประชุมบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่ฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขอต้อนรับ นางสาวกรรณิกา นะธิศรี ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรที่ได้ร่วมกับปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประสบความสำเร้จในเรื่องต่างๆ เช่นประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ การกรอกข้อมูล KRS ฯลฯ เป็นต้น พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานทั้งนโยบายจาก สพฐ. และสำนักงานเขตพื้ตที่การศึกษาฯ ที่ได้กำหนดไว้