สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันปิยมหาราช พ.ศ. 2562

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอโพนพิสัย ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย