การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 8/2562

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ พระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 8/2562 เพื่อวางแผน/เตรียมความพร้อมในการร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ศรีสะเกษ ในวันที่ 12 -​14 ธันวานม 2562 และติดตามการนิเทศการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายที่ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้กำหนดไว้