สพป. นค เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ป่าโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย