สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม /ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด ชาวบ้านบ้านโนนภูทอง และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อทำนุ บำรุงซ่อมแซมวัดป่าโนนภูทอง ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย โดยมียอดอนุโมทนาบุญผ้าป่าสามัคคี รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 184,880 บาท