รับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562

สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” และจัดการประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ทุกกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว โรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” พร้อมประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแนวปฏิบัติ/นโยบาย ในการร่วมกันปฏิบัติงาน ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้การปฏิบัติงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จมากขึ้น