การประชุมทางไกลรับฟังคำชี้แจ้งการดำเนินการ KRS ปี2562