สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 7/2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงาน และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยวันนี้ สพป.หนองคาย เขต 2 ได้นำส่ง VTR การนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อออกอากาศในวันนี้ด้วย
พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันสรุปผลการดำเนินการต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ และนำเสนอต่อการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ต่อไป