การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

เช้าวันนี้ (18 มี.ค 2563) เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด ประจำเดือนมีนาคม 2563 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยมีนายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา การประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมชี้แจงการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ในการนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวขอบคุณสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ covid-19 ก่อนประชุมผู้บริหาร และแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ในครั้งนี้อีกด้วย