สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต