การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางราตรี ฉันทพจน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย เพื่อประชุมพิจารณารูปแบบการเรียนการสอน แบบ“New Normal” ของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของจังหวัดหนองคาย