สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เดือนมิถุนายน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อประชุมวางแผนและเตรียมความการจัดการเรียนสอน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) การบริหารงบประมาณ ชี้แจงข้อราชการของกลุ่มงานต่างๆ การแนะนำตัวข้าราชการที่โอนย้ายมาปฎิบัติราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ในการนี้ โรงเรียนบ้านนาฮำ ต.เฝ้าไร่ อ.เฝ้าไร่ ได้นำเสนอแนวทางการประกอบและสาธิตวิธีการใช้ “แท่นกดเจลแอลกอฮอล์จากท่อ PVC” เพื่อลดการสัมผัสการการใช้มือกดเจลแอลกอฮอล์ และโรงเรียนบ้านนาตาล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย นำเสนอการเตรียมความพร้อมโดยการจำลองสถานการณ์การเปิดภาคเรียน การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 เพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ต. รัตนวาปี อ.รัตนวาปี ที่ได้รับรางวัลการประกวด บรรยายธรรม ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 8 งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 ช่วงชั้นปีที่ 1 ( ป 1- ป. 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิง กนกรวี ศรีจันทร์
รางวัลครูผู้ฝึกสอนดีเด่น
1.นางสาวรัฐยากรณ์ ทองโท
2.นายอภิศร ทิพเสนา
3.นายสมพงษ์ นาคเสน
*แสดงความยินดีโรงเรียนที่ได้รับรางวัล สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับ ทอง ปีการศึกษา 2560 ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร ต.นาทับไฮ อ.รัตนวาปี
2.โรงเรียนบ้านหนองเค็ม ต.นาทับไฮ .อ.รัตนวาปี
3.โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 ต.พระบาทนาสิงห์ อ.รัตนวาปี
4.โรงเรียนบ้านดงดาล ต.โพนแพง อ.รัตนวาปี
5.โรงเรียนบ้านวัดหลวง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย
6.โรงเรียนอนุบาลหนองควาย ต.วังหลวง อ.เฝ้าไร่
**สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ผลงานดีเด่น ระดับ เงิน ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 21 โรงเรียน