สพป.หนองคาย เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2563