สพป.หนองคาย เขต 2 ตรวจเยี่ยมการบริหารการจัดการเรียนการสอน ในช่วงโควิด-19