ประชุมแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น ดร. ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย นางรำเพย ทินกระโทก ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ประธาน และเลขานุการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสังกัด ร่วมประชุมแนวทางการวัดและประเมินผลการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2