สำรวจความเสียหายจากผลกระทบวาตภัยโรงเรียนบ้านกุดบง

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ลงสำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านกุดบง ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้มทับบริเวณรั้วโรงเรียนและบ้านเรือนใกล้เคียงได้รับความเสียหายเล็กน้อย เพื่อที่แจ้งและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป และเข้าเยี่ยมทักทาย ลูกๆนักเรียนในห้องเรียน ณ โรงเรียงบ้านกุดบง อำเภอโพนพิสัย