สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชม พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2563

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32/2563 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2