โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป. หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมีนายเวชยันต์ ภูละคร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ร่วมด้วยศึกษานิเทศก์ ในโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment online: ITA online ) ณ ห้องสุนทรธรรมธาดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2