สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 36/2563

วันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 36/2563 ประจำวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
และเวลา 09.00 น. ร่วมกันประชุมชี้แจงนโยบาย จุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ และทิศทางการพัฒนาการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อจัดทำแผนและโครงการในการพัฒนางานในด้านต่างๆ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

วช