กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ ทั้งนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้เน้นย้ำการวางตัวให้เป็นกลางของข้าราชการในการเลือกตั้งท้องถิ่นในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่จะถึงนี้