การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบ โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นคุณภาพของชุมชน จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2