สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สพป.หนองคาย เขต 1  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมต้อนรับนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของโรงเรียน Stand Alon โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของจังหวัดหนองคาย เพื่อเห็นสภาพที่แท้จริงของโรงเรียน และจะได้นำไปประกอบการพิจรณา โดยกำหนดการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อการประชุมชี้แจง ให้สำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคายที่ได้รับคัดเลือกได้ทราบถึงแนวทาง/แนวปฏิบัติงาน/การดำเนินการตามนโยบายโรงเรียน Stand Alone โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน