สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2564 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อกำหนด และแนวปฎิบัติสู่การปฏิบัติ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ พร้อมคณะได้ร่วมกันประชุมคณะผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆที่ผ่านมา พร้อมเน้นย้ำมาตรการในการรักษาความปลอดภัยทั้งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด