การประชุม อกศจ.หนองคาย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมประชุมฯ พร้อมด้วย นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และนักทรัพยากรบุคคล ในการประชุม อกศจ.หนองคาย ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์ โดยการประชุมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Loading