สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมคณะกรรมการบ้านพัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อกำหนดแนวทาง/ระเบียบของการใช้บ้านพักของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ โดยมีนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/ หน่วย ร่วมการประชุมฯ ในครั้้งนี้ด้วย
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เป็นสำคัญ โดยย้ำในทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือ และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการป้องกัน