สพป.หนองคาย เขต 2 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ผ่านการประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564”

เช้าวันที่ (5 ส.ค. 2564) เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 15 โรงเรียน ที่ได้ผ่านการประเมิน “โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero waste school) ประจำปี 2564” คือ โรงเรียนบ้านแบง โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง โรงเรียนบ้านแป้น โรงเรียนบ้านผือ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ โรงเรียนเพียงหลวง 13 (ประชาบำรุง) โรงเรียนบ้านต้อน โรงเรียนบ้านบัว โรงเรียนบ้านดงกำพื้ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง โรงเรียนบ้านวัดหลวง โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
โดยมีนายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมแสดงความยินดีพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ด้วย
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 (COVID-19) การให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ/ชุมชน อย่างเติมที่ พร้อมเน้นย้ำถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ของคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัด เป็นสำคัญ โดยย้ำในทุกคนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ล้างมือ และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการป้องกัน