สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และรับฟังนโยบายการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ โดยมีนางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมการประชุมชี้แจงฯในครั้งนี้ด้วย