?สพป.หนองคาย เขต 2 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ที่มอบวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ?

?วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ?เวลา 09.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา หรือตัวแทนโรงเรียนในสังกัด ร่วมรับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ณ ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย