🚩การประชุมการดำเนินงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ 🚩

🚩วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 🚩 เวลา 14.00 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เป็นประธานการประชุม ฯ พร้อมด้วยนางสาวนิยากร ศรีมังคละ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางอรอุมา บวรศักดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการดำเนินงานวิจัยแนวคิดนวัตกรรมการบริหารการการศึกษา ก-ฺฮ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา และเป็นหลักแนวคิด เทคนิค วิธีการ เป็นหลักคิด เป็นหลักแห่งความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์