🚩ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดหนองคายใสสะอาด🚩