สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 3 🎗

🎗สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการดำเนินการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบที่ 3 🎗
🚩วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 🚩 เวลา 07.30 น. นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และบุคลากรในสังกัด ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ภาค ก และภาค ข จังหวัดหนองคาย ณ สนามสอบ ที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
🚩 โดย นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป หนองคาย เขต 2 ประธานกรรมการอำนวยการฯได้ชี้แจงพร้อมกับกำชับ ประธานกรรมการสนามสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ในครั้งนี้ ให้กวดขัน เข้มงวด เพื่อให้การดำเนินการในการสอบแข่งขัน ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด