?การประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา?

?วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯ
พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายอุดมสิน คำมุงคุณ รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมการบริหารวงเงินการเลื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) ณ ห้องประชุมพระสุริยวงศ์