?การตรวจสุขภาพประจำปี 2565 ?

?วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 07.03 น.-11.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
พร้อมด้วยนายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ และบุคลากรในสังกัด เข้ารับตรวจสุขภาพประจำปี 2565 จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา
?ขอขอบคุณ บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพในครั้งนี้

Loading