?การประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

?วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายรุ่งอรุณ ป้องกัน รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางญานิชศา บางเมืองแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนายนุกูล เข่งดี ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวง หนองหลวง คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผล มีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังหลวงหนองหลวง ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านแบง อำเภอเฝ้าไร่

Loading