?การประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษา เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 )?

?วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น.?
?นายวรรณชัย บุสนาม ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2
มอบหมายให้นายวิทยา ทัศมี รอง ผอ สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยนางสาวศรินยา สุขรมย์ รก.ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางจุฬาภรณ์ จันชารี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายคำล้วน วงษ์สิม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ คณะกรรมการร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้การประเมินผลมีประสิทธิภาพ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ประจักษ์ในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565 ) ซึ่งการประเมินฯในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านบัว อำเภอโพนพิสัย

Loading