สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว

วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมกันเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ